Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Beleidsplan 3D
  • Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid voor de uitvoering van nieuw Beschut werk
  • Verordeningen: Loonkostensubsidie, uitbreiding van de Re-integratieverordening met Beschut werk en Participatiebanen, Tegenprestatie