Indicator:

  • Op de middellange termijn omvat Beschut werken een derde van de huidige Wsw-plekken, namelijk 65. Medio 2017 waren 6 mensen geplaatst in Beschut werken en staat 1 persoon op de wachtlijst.

Gemiddeld 12 mensen per jaar komen uit de Wsw, zo ook in 2018. Opgemerkt wordt er verschil is tussen de prognose van het Rijk en de realiteit. Dit is een landelijk aandachtspunt.

  • In 2018 plaatsen we 70 mensen uit de potentiële doelgroep van 250 mensen in de categorie blijvers op een Tegenprestatieplaats
  • 150 mensen maken gebruik van het Geluksbudget