Onze planning is:

  • Medio 2017 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de vier gemeenten in de Kop van NH voor doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt en versterking  van de werkgeversdienstverlening.
  • Een samenwerkingsmodel Versterken door Samenwerken (Vds) ontwikkelen en implementeren. Dit model beoogt doorlopende trajecten te organiseren met de partners Noorderkwartier, WonenPlusWelzijn, Vluchtelingenwerk, Agros en Mee&de Wering. Cliënten kunnen dan op hun mogelijkheden afgestemde trajecten (maatwerk) volgen om tot maximale participatie te komen. Dat kan vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten zijn voor mensen die geen mogelijkheden hebben om betaald werk te doen. Mensen die arbeidsmogelijkheden hebben kunnen trajecten volgen gericht op werk.