Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Beleidsplan 3D - 2014
  • Re-integratieverordening - 2015
  • Verordening Cliëntenparticipatie - 2015
  • Verordening Loonkostensubsidie - 2015
  • Verordening Individuele Inkomstentoeslagen - 2016
  • Afstemmingsverordening - 2016