Onze planning is:

  • Samenwerking met georganiseerd bedrijfsleven

We hebben structureel overleg met Ondernemers Federatie Schagen en LTO-Noord. We bespreken actuele zaken en pakken samen projecten op. Dit zijn projecten die innovatie bevorderen of het economisch klimaat in onze gemeente en regio ten goede komen. Actuele voorbeelden zijn De Nieuwe Winkelstraat, Marktstad Schagen en het glasvezelproject. Projecten die ook in 2018 een vervolg krijgen.

Ondernemersfederatie Schagen beheert het Ondernemersfonds Schagen. Dit fonds
is financieel samengesteld uit verhoging met 3% van de OZB- niet woningen en een opslag van € 0,04 op de toeristenbelasting.

In 2017 is de overeenkomst met de OFS geëvalueerd en dit heeft geresulteerd in een voortzetting. Het jaarverslag wat wij van de OFS ontvangen geeft een goed beeld van de activiteiten en inzet van middelen. Tot voor kort wilden wij dat deze werd voorzien van een (zware) accountantsverklaring. Deze heeft de laatste jaren voor ons weinig toegevoegde waarde. In de nieuwe overeenkomst laten we deze voorwaarde vallen.

  • Ondernemersloket

In september 2017 zijn wij gestart met het ondernemersloket Hierin is de bedrijfscontactfunctionaris hét aanspreekpunt voor ondernemers in Schagen. In 2018 geven we de ontwikkeling van het ondernemersloket verder vorm. De jaarlijkse enquête over uitbreidingsplannen van het bedrijfsleven wordt ook vanuit het ondernemersloket georganiseerd. Vanaf 2018 nemen wij jaarlijks € 10.000,- op in de begroting om het ondernemersloket te bekostigen.