Onze planning is:

Het huidige duurzaamheidsbeleid loopt tot en met 2018. Dit betekend dat we in 2018 een nieuwe visie gaan ontwikkelen. Hiervoor is in 2017 het huidige beleid geëvalueerd en gemonitord. Deze resultaten worden december 2017 aan de raad gepresenteerd.

Daarnaast worden er diverse reisgidsen ontwikkeld. Een reisgids voor "Zon op Schagen" en een reisgids voor een "Gasloos Schagen". Deze reisgidsen worden eind 2017 aan het college en de raad voorgelegd.