Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs

Leerplicht en RMC

Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang

Leerlingenvervoer

Basisvoorzieningen jeugd