Indicator:

Wij hebben dit resultaat behaald als:

  • Uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat inwoners de duidelijkheid en volledigheid van regels waarderen met een 8.
  • Bedrijven oordelen dat:
  • 90% van alle producten regelarm is (op basis van de Checklist minder regels)
  • 85% van de aanvragen bij eerste indiening in behandeling kan worden genomen
  • 90% van de informatie op de gemeentelijke website actueel is

Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.