Onze planning is:

Deze dereguleringsaanpak stemmen we af op het project ‘Procesoptimalisatie’, dat net als het project ‘Deregulering’ een onderdeel is van het programma ‘Bewegen naar de klant’. Bij ‘Procesoptimalisatie’ staat het lean maken van processen centraal. Bij de processen waarin gemeentelijke regels een rol spelen, toetsen we of en zo ja welke regels afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden. Op 1 juni 2018 stopt het programma ‘Bewegen naar de klant’. Vanaf dat moment wordt deregulering uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het taakveld Lean van de afdeling Middelen.