Indicator:

• De mate waarin jongeren (2de/4de klas) in onze gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet is gestegen in 2018 (nulmeting: 25,1% in 2015)