Onze planning is:

  • We implementeren het uitvoeringsplan van ons gemeentelijk gezondheidsbeleid. Dit betekent onder andere dat we Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) inzetten. Onderdeel van JOGG is publiek-private samenwerking. We willen dit gebruiken als vliegwiel om toe te werken naar een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Schagen. Hierbij betrekken we alle relevante partners (ook inwoners). Verder vervolgen wij onze maatwerkinzet, waarmee we reageren op signalen uit de samenleving en onze inzet in het regionale project In Control of Alcohol en Drugs.
  • Evaluatie pilot valpreventie
  • Aanbesteding AED's en gratis cursusaanbod vrijwilligers