Indicator:

De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl)

Daarnaast nemen wij de onderstaande landelijke indicatoren op. Met het oog op de inzet op preventie beogen wij voor de indicatoren op de jeugdreclassering en bescherming een afname en ten minste een stabilisatie.

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

Schagen 38,7 NL 137,4 (Wsgj 2016)

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Schagen 0,4, NL 1,3 (Wsjg 2014)

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,51, NL 1,45(Wsjg 2015)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 8,9, NL 10,7 (Wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 0,8, NL 1,2 (Wsjg 2016)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,3, NL 0,5 (Wsjg 2016)