Onze planning is:

  • uitvoering afschaffing van de eigen bijdrage van de maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding);
  • inkoop voor 2019, waarbij de mogelijkheden van maatschappelijk aanbesteden

(vorm van overheidsparticipatie) onderzocht worden;

  • afspraken met zorgkantoor en zorgverzekeraar over raakvlakken inzet gemeente op basis van de Wmo en de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet (Zvw);