Het volgende beleid is vastgesteld:

Beleidsplan 3D
• Regiovisie huiselijk geweld
• Subsidiebeleid
• Notitie Hulp bij het huishouden