Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016)
  • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Schagen (2015 - 2017)
  • Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop 2018 tot en met 2022 (concept, geagendeerd raadsvergadering 14 november 2017)