Het volgende beleid is vastgesteld:

• Beleidsplan 3D
• Regiovisie huiselijk geweld
• Regionaal Transitie Arrangement (RTA)
• Verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015