Het volgende beleid is vastgesteld:

• Masterplan onderwijshuisvesting
• Beleidsplan 3D
• Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Schagen
• Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting gemeente Schagen 2015
• Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Schagen