Investeringen bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Aanschaf en vervangingen informatisering en automatisering

168

193

335

134

Tractie gemeente Schagen

721

190

221

252