Investeringen bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

onderwijshuisvesting

5.021