Voor 2018 werken we onder andere aan deze speerpunten:

  • Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening door het optimaliseren van processen en het ontsluiten van digitale informatie.
  • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid door een betere bezetting bij het KCC.
  • Het permanent verbeteren van de kernprocessen van de organisatie door middel van lean-aanpak.
  • Focus in training en opleidingprogramma op een klantgerichte houding en gedrag
  • Verbetering van brieven aan inwoners.
  • Het verder regelarm maken van de gemeente.