Indicator:

  • Het doel is bereikt wanneer onze kosten van faciliterend optreden bij evenementen binnen de gemeente Schagen in 2018 nog slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013 waren.
  • De mate waarin de gemeente culturele voorzieningen subsidieert is in 2018gedaald naar circa twee derde van het totale subsidiebedrag uit 2013.
  • De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl)